دفتر توسعه آموزش دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1400/1/15 | 
 
دفتر توسعه آموزش دانشکده
بهداشت مواد غذاییرسالت 
شیمی مواد غذایی
چشم انداز
مدیر EDOبهداشت مواد غذایی کارشناس EDO رابط EDOشیمی مواد غذایی
 
شورای EDO
بهداشت مواد غذاییاعضای شورا
شیمی مواد غذایی
تقویم جلسات
بهداشت مواد غذاییمصوبات کمیته EDO
شیمی مواد غذایی
طرح دوره های تصویب شده
 
واحدهای ذیربط
برنامه ریزی آموزشی آموزش مجازی آزمون ها و ارزشیابی فراگیران
آموزش  پاسخگو و عدالت محور دانش پژوهی آموزشی توانمند سازی
 
کمیته دانشجویی توسعه آموزش
 
دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه ها
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعفرم ها
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعفرایندها
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعجشنواره ها و همایش ها
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعسامانه ها
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعلینک های مرتبط
 
 دکتر مجید امین زارع دکتر مجید امین زارعاخبار و اطلاعیه ها
دفعات مشاهده: 1596 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر