بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 300 | تعداد کل بازدید های مطالب: 38,362 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: اخبار و اطلاعیه ها واحد EDO - 1400/5/12 -
:: جشنواره ها و همایش ها - 1400/5/12 -
:: کمیته دانشجویی توسعه آموزش - 1400/5/12 -
:: لینک های مرتبط واحد EDO - 1400/5/12 -
:: توانمند سازی - 1400/5/12 -
:: آزمون ها و ارزشیابی فراگیران - 1400/5/12 -
:: پژوهش در آموزش - 1400/5/12 -
:: آموزش مجازی واحد EDO - 1400/5/12 -
:: آموزش پاسخگو و عدالت محور - 1400/5/12 -
:: دستور العمل ها، آئین نامه ها و بخش نامه های EDO - 1400/5/10 -
:: فرم های دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده دندانپزشکی - 1400/5/10 -
:: فرآیندهای دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده دندانپزشکی - 1400/5/10 -
:: رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی - 1400/5/10 -
:: چشم انداز واحد EDO دانشکده - 1400/5/10 -
:: رابط EDOدانشکده - 1400/5/10 -
:: کارشناس EDOدانشکده - 1400/5/10 -
:: اطلاعیه مهم اصلاحیه برنامه امتحانی ترم تابستان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ - 1400/5/7 -
:: فراخوان اولین جشنواره مدیریت دانش - 1400/4/26 -
:: فعالیت دانشجویان دندانپزشکی - 1400/4/6 -
:: تماس با کمیته تحقیقات دانشجویی - 1400/4/6 -
:: عملکرد کمیته تحقیقات دانشکده دندانپزشکی - 1400/4/6 -
:: پایان نامه های دفاع شده دانشکده دندانپزشکی - 1400/4/5 -
:: پایان نامه های دفاع شده - 1400/4/5 -
:: پایان نامه دانشجویان دندانپزشکی - 1400/4/5 -
:: تقدیر از زحمات خانم دکتر مینا محبیان معاون محترم پژوهشی دانشکده - 1400/4/3 -
صفحه 1 از 12    
اولین
قبلی
1
...