Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی مدیریت ::
فرم خام تفاهم نامه ها::
تخصیص ها::
بایگانی اطلاعات::
اخبار و اطلاعیه ها::
قوانین و دستورالعمل ها::
تماس با ما::
درمان::
::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: / ::

          AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: خانم کلثوم غایب لو.
سمت: رئیس گروه کارشناسان.
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت مالی.
تلفن تماس: ۰۲۴۳۳۰۱۸۲۵۹
پست الکترونیک:   Budgetzums.ac.ir
 
 
شرح وظایف پست سازمانی:
 
۱_ نظارت و پیگیری بودجه پیشنهادی دانشگاه و بودجه تفصیلی.
۲_ نظارت و پیگیری مبادله تفاهم نامه های داخلی با واحدها.
۳_ نظارت و پیگیری اعتبارات جاری، درآمد اختصاصی، ردیف های متمرکز و اعتبارات طرح تحول نظام سلامت برای  ابلاغ تخصیص به واحدها.
۴_ بررسی، تجزیه و تحلیل پیشنهادات واصله مربوط به بودجه جاری مشتمل بر پیش بینی و بر آورد هزینه برنامه ها، طرح ها و فعالیتها.
۵_ همکاری باکارشناسان در جمع آوری اطلاعات وآمار مربوط به درآمد وهزینه واحدهای دانشگاه برای تحویل آنها.
۶_ همکاری و نظارت درتهیه پیش نویس گزارشها و فرمهای بودجه برای ارائه به مقام مافوق.
۷_ نظارت بر تکمیل بانکهای اطلاعاتی بودجه و اخذ گزارش از نرم افزارهای رایانه ای توسط کارشناسان.
۸_ سرپرستی و نظارت مستقیم برکار کارشناسان و راهنمایی آنان در انجام وظایف محوله.
۹_ نظارت بر تنظیم موافقتنامه های هزینه، تملک دارائیهای سرمایه ای و سایر موارد مشابه و ارسال آنها به هیئت امناء دانشگاه جهت امضاء.
۱۰_ نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمایی‌های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
۱۱_ راهنمائی گروه کارشناسان بودجه برنامه ای مدیریت و ارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط جهت برنامه ریزیهای آتی.
۱۲_ بازدید از پروژه ها، طرحهای عمرانی واحدهای عمرانی و ارزیابی فعالیتها و تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق. 
۱۳_ بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها.
۱۴_ نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی.
۱۵_ تهیه و تنظیم بودجه (جاری، عمرانی، تملک دارائیهای سرمایه ای و ... ) دانشکده  با همکاری واحدهای ذیربط. 
۱۶_ انجام مطالعات لازم و شناخت سیاستها و نیازهای دانشکده از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها. 
۱۷_ مطالعه وارزیابی منابع اعتباری و مالی دانشکده و ارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط جهت برنامه ریزی های آتی.  
۱۸_ مطالعه و بررسی روش‌های تقلیل هزینه‌های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رساندن کمیت و کیفیت بازده دانشکده.
۱۹_ انجام مطالعات لازم و شناخت سیاستها و نیازهای دانشکده از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها. 
۲۰_ مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنائی به بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرائی.
۲۱_ انجام مطالعات لازم و شناخت سیاستها و نیازهای واحدهای تابعه دانشگاه از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها.
۲۲_تدوین برنامه عملیاتی حوزه بودجه دانشگاه به صورت دوره ای با استفاده از تکنیک ها و روش های نوین.
۲۳_ شناخت سیاستها و نیازهای دانشگاه از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری اطلاعات لازم و تلفیق سیاستهای دانشگاه و وزارت متبوع.
۲۴_نظارت بر ابلاغ اعتبارات هزینه ای ، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات ردیف های متمرکز، اعتبارات سنوات قبل و سایر موارد مشابه و کنترل میزان ابلاغ با مانده نهائی جداول.
۲۵_ نظارت و مطالعه و بررسی گزارشهای تهیه شده از وضعیت بودجه ای، هزینه های انجام یافته اعتبارات مصرفی، پیشرفت عملیات عمرانی، مشکلات اجرائی و اظهار نظر در مورد آنها.
۲۶_ نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و تطبیق آنها با اصول اهداف و برنامه های اجرایی دانشگاه با رعایت خط مشی ها و دستورالعمل های کلی صادره.
۲۷_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه های اجرایی و پیگیری مکاتبات در مورد تامین کسری اعتبارات از مراجع ذیربط.
۲۸_ همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روش های تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت بازدهی امور مربوطه.
۲۹_ شرکت در انجام طرح های تحقیقاتی و کاربردی در رشته شغلی مربوطه.
۳۰_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
۳۱_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
۳۲_ انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 •    بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 •     پایش تنخواه پرداختی به واحدها.
۳۳_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 • انجام ثبت های بودجه ای.
 • ایجاد شناسه اعتباری.
 • نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 • نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.


 

نام و نام خانوادگی: آقای محمد حاجیلو.
سمت: رئیس گروه بودجه ریزی عملیاتی.
درجه تحصیلی:  دکتری تخصصی مدیریت دولتی.
تلفن  تماس: ۰۲۴۳۳۰۱۸۲۵۱.
پست الکترونیک: Hajiloo_mohammadyahoo.com
 
شرح وظایف پست سازمانی:

۱- همکاری در امر جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمارهای مربوط به درآمد و هزینه.
 ۲- بررسی و پیش بینی در آمد و برآورد هزینه بسته های طرح تحول نظام سلامت.
۳- همکاری در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی در راستای سیاستها و اهداف کلان دانشگاه  زیر نظر مقام مافوق.
۴- کنترل هزینه های صورت گرفته در واحدها با اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته در طرح تحول نظام سلامت.
۵- همکاری با کارشناسان در امر تهیه گزارشها و جداول مقایسه ای در آمد و هزینه واحدها.
۶-بررسی بانکهای اطلاعاتی و تهیه گزارشات لازم از نرم افزارها و سیستمهای رایانه ای.
۷- همکاری درتهیه و تنظیم اعتبارات طرح تحول سلامت در تفاهم نامه های داخلی بخش درمان.
۸- کنترل و بررسی میزان درآمدهای اختصاصی مراکز آموزشی درمانیو بیمارستان های تابعه دانشگاه و تطابق آن با مبالغ پرداخت مبتنی بر عملکرد.
۹_ مطالعه قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و قانون بودجه و تبصره های آن.
۱۰_ اعلام نیازهای اعتباری، هزینه ای، عمرانی و طرح تملک و پیگیری آن از مراجع ذیربط.
۱۱_ مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائخ طرح های کارشناسی و احرایی.
۱۲_ همکاری در نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه ای و سنجش میزان و پیشرفت عملیات هر یک از برنامه ها و طرح ها در واحد تابعه.
۱۳_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
۱۴_ رعایت دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و تبصره های آن.
۱۵_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
۱۶_تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
۱۷_همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحد و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در مورد تامین کسری اعتبارات.
۱۸_ شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحد.
۱۹_ همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت بازدهی امور مربوطه.
۲۰_ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها، طرح ها و برنامه های مربوط به واحد تابعه.
۲۱_انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.
۲۲_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
۲۳_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
 
 


نام و نام خانوادگی: آقای سعید صادقی.
سمت:  کارشناس  مسئول  بودجه جاری بخش درمان.
درجه تحصیلی:  کارشناسی حسابداری.
تلفن  تماس : ۰۲۴۳۳۰۱۸۲۵۶
پست الکترونیک Sadeghisaeid۳۱gmail.com

شرح وظایف پست سازمانی:
۱_تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه زیر نظر مقام مافوق.
۲-
 تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء.
۳- تهیه و تنظیم تفاهم نامه های داخلی بخش درمان.
۴- پیگیری ابلاغ اعتبارات جاری، پیگیری وصول اعتبار درآمد اختصاصی ، ردیف های متمرکز بخش درمان و ابلاغ تخصیص آن به واحدها.
۵-جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به درآمد هزینه بخش درمان  و تحلیل آنها.
۶- کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها ی بخش درمان برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته.
۷_مطالعه و بررسی روش های تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
۸_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
۹_ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مربوط.
۱۰_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در موردتامین کسری اعتبارات.
۱۱_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
۱۲_ تنظیم و مبادله موافقت نامه با مراجع ذیربط (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت متبوع و ...).
۱۳_تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و ابلاغ مراتب به واحدهای تابعه.
۱۴_ شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها.
۱۵_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
  ۱۶ _ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
۱۷_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 •  انجام ثبت های بودجه ای.
 •  ایجاد شناسه اعتباری.
 •  نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 •    نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
۱۸_ انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 •    ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
 •    بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 •     پایش تنخواه پرداختی به واحدها.

 

 

              
نام و نام خانوادگی: خانم منیر محمودی.
سمت:  کارشناس  مسئول  بودجه جاری بخش آموزش .
درجه تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت مالی.
تلفن  تماس : ۰۲۴۳۳۰۱۸۲۵۷

پست الکترونیک :    Budgetzums.ac.ir


شرح وظایف پست سازمان:

۱_ تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه زیر نظر مقام مافوق.
۲_
 تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء.
۳- تهیه و تنظیم تفاهم نامه های داخلی بخش آموزش.
۴- پیگیری ابلاغ اعتبارات جاری، پیگیری وصول اعتبار درآمد اختصاصی ، ردیف های متمرکز بخش آموزش و ابلاغ تخصیص آن به واحدها.
۵-جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به درآمد هزینه بخش آموزش و تحلیل آنها.
۶- کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها ی بخش آموزش برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته.
۷_مطالعه و بررسی روش های تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
۸_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
۹_ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مربوط.
۱۰_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در موردتامین کسری اعتبارات.
۱۱_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
۱۲_ تنظیم و مبادله موافقت نامه با مراجع ذیربط (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت متبوع و ...).
۱۳_تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و ابلاغ مراتب به واحدهای تابعه.
۱۴_ شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها.
۱۵_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 ۱۶_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
۱۷_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 •  انجام ثبت های بودجه ای.
 •  ایجاد شناسه اعتباری.
 •  نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 •    نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
۱۸_انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 • ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
 • بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 • پایش تنخواه پرداختی به واحدها.


 

        

نام و نام خانوادگی:  آقای سید محمود حسینی.
سمت:  کارشناس  مسئول  بودجه جاری بخش بهداشت .
درجه تحصیلی:  کارشناسی حسابداری.
تلفن  تماس: ۰۲۴۳۳۰۱۸۲۵۳
پست الکترونیک:    Budgetzums.ac.ir
 
شرح وظایف پست سازمانی:
شرح وظایف پست سازمانی:

۱همکاری در تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه زیر نظر مقام مافوق
۲_ تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی دانشگاه جهت ارائه به هیأت امناء.
۳_ تهیه و تنظیم تفاهم نامه های داخلی بخش بهداشت.
۴_ پیگیری ابلاغ اعتبارات جاری، پیگیری وصول اعتبار درآمد اختصاصی ، ردیف های متمرکز بخش بهداشت و ابلاغ تخصیص آن به واحدها.
۵_جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مربوط به درآمد هزینه بخش بهداشت و تحلیل آنها.
۶_ کنترل هزینه های صورت گرفته از سوی واحدها ی بخش بهداشت برابر اعتبارات ابلاغی و نقدینگی اختصاص یافته.
۷_مطالعه و بررسی روش های تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
۸_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
۹_ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مربوط.
۱۰_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در موردتامین کسری اعتبارات.
۱۱_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
۱۲_ همکاری در تنظیم و مبادله موافقت نامه با مراجع ذیربط (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت متبوع و... ).
۱۳_تهیه و تنظیم دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و ابلاغ مراتب به واحدهای تابعه.
۱۴_ شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها.
۱۵شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی، آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

۱۶_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 • انجام ثبت های بودجه ای.
 • ایجاد شناسه اعتباری.
 • نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 • نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.


۱۷ _ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات
. 
          
نام و نام خانوادگی
: آقای رضا رام نژاد.
سمت: کارشناس بودجه جاری.
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری.
تلفن تماس: ۰۲۴۳۳۰۱۸۲۵۴
پست الکترونیک: Ramnejadrezayahoo.com
شرح وظایف پست سازمانی:
۱_ مطالعه قوانین و مقررات مالی و آیین نامه مالی و معاملاتی و قانون بودجه و تبصره های آن.
۲_ اعلام نیازهای اعتباری، هزینه ای،عمرانی و طرح تملک و پیگیری آن از مراجع ذیربط.
۳_ مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
۴_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
۵_ رعایت دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و تبصره های آن.
۶_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
۷_ تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
۸_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحد و کسری اعتبارات برنامه اجرایی.
۹_همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت بازدهی امور مربوطه.
۱۰_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
۱۱_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 • انجام ثبت های بودجه ای.
 • ایجاد شناسه اعتباری.
 • نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 • نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
۱۲- انجام کلیه امور مربوط به آموزش کارکنان به عنوان رابط آموزش مدیریت بودجه.
۱۳- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
 
نام و نام خانوادگی: خانم سیده الهام صدیقی.
سمت: کارشناس برنامه و بودجه.
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد.
تلفن تماس: ۰۲۴۳۳۰۱۸۲۵۸
پست الکترونیک: Sadighielhamyahoo.com
۱_ مطالعه قوانین و مقررات مالی و آیین نامه مالی و معاملاتی و قانون بودجه و تبصره های آن.
۲_ اعلام نیازهای اعتباری، هزینه ای،عمرانی و طرح تملی و پیگیری آن از مراجع ذیربط.
۳_ مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح های کارشناسی و اجرایی.
۴_ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها.
۵_ رعایت دستورالعمل های اجرایی در مورد برخی از مقررات مربوط به بودجه و تبصره های آن.
۶_ همکاری در تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط.
۷_ تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
۸_ تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت بودجه، هزینه های انجام یافته و اعتبارات مصرف شده.
۹_ همکاری با کارشناسان در مورد بررسی نیاز اعتباری واحد و کسری اعتبارات برنامه اجرایی.
۱۰_ همکاری با کارشناسان بودجه در زمینه انجام مطالعات و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت بازدهی امور مربوطه.
۱۱_ شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
۱۲_ انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.
۱۳_ انجام کلیه امور مربوط به بودجه در سامانه نظام نوین مالی از جمله:
 • انجام ثبت های بودجه ای.
 • ایجاد شناسه اعتباری.
 • نظارت بر ثبت صحیح اعتبارات و فصول هزینه.
 • نظارت و پایش با منابع و مصارف با استفاده از سامانه نظام نوین مالی.
۱۴_انجام امور مربوط به تجمیع هزینه ها شامل:
 • ارجاع کلیه درخواستهای تجمیع هزینه واحدها.
 • بررسی فرم های ارسالی توسط کارشناسان و تاثیر آن.
 • پایش تنخواه پرداختی به واحدها.
 

 
دفعات مشاهده: 9731 بار   |   دفعات چاپ: 800 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 80 بار   |   0 نظر
::