img_yw_news
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی با عنوان احیای پایه و اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی برگزار شد

کارگاه آموزشی با عنوان احیای پایه و اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه با تدریس خانم مصلحی ... ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه آشنایی با آئین نامه ارتقاء رتبه سالیانه اعضای هیأت علمی در مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ برگزار گردید.

کارگاه آشنایی با آئین نامه ارتقاء رتبه سالیانه اعضای هیأت علمی در مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ و با حضور آقای دکتر حسین مصطفوی و اعضای هیأت علمی دانشکده در ... ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر و قدردانی ریاست دانشکده از زحمات و تلاش های آقای دکتر آرش فرزان معاون آموزشی دانشکده در امر آموزش و پیگیری مشکلات دانشجویان

در جلسه شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی که در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۷ در اتاق شورا برگزار گردید ریاست محترم دانشکده آقای دکتر مصطفی شیخی ... ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

شیوه نامه اعطای گرنت های تحقیقاتی

شیوه نامه اعطای گرنت های تحقیقاتی ..

ادامه...
آرشیو
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان

فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول زمانبندی حذف و اضافه دانشکده دندانپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

جدول زمانبندی حذف و اضافه  دانشکده دندانپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹

راهنمای پرداخت شهریه و انتخاب واحد دانشجویان پردیس نیمسال دوم۴۰۰-۹۹

راهنمای پرداخت شهریه و انتخاب واحد دانشجویان پردیس نیمسال دوم۴۰۰-۹۹ ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹

تست اطلاعیه

تست ..

ادامه...
آرشیو